Vad betyder CMS eller Content management system

Content management system eller innehållshanteringssystem är ett informationssystem som hanterar och publicerar informationsinnehåll av olika slag. Det är en slags elektronisk media som hanterar stora filer med innehåll och CMS används ofta som en synonym mot Web Content Management system eller WCMS som är förkortningen. Ett webbpubliceringssystem även kallat CMS är ett innehållshanteringssystem för att kunna förenkla utvecklingen av webbplatsen genom samarbeten mellan olika utvecklare. Webbsidorna kan enkelt redigeras via olika gränssnitt och användaren behöver inte använda program som “HTML”  utan de behöver bara använda en enkel WYSIWYG redigerings program. Detta grundar sig i att ett datasystem ska enkelt sköta den tekniska hanteringen av allt innehåll själv och de avancerade funktionerna och automatiserade sysslorna. Att programmet kan sköta detta på egen hand avlättar många sysslor för utvecklaren som annars skulle få göra detta manuellt vilket leder till mer arbete.  Allt innehåll eller content sparas i olika databaser i form av filer. Utseendet för denna filstruktur lagras i olika databaser för att unna användas i olika program eller i scriptsspråk, dessa program kan t.ex. vara PHP, JAVA, ASP eller PERL. Innan WCMS var vanligt att använda skapades html- sidor istället. Dessa sidor skapades manuellt och laddades upp till en webbserver. Detta medförde att användaren tvingas lagra alla filer först lokalt på datorn innan dessa kunde laddas upp. Detta krävde också att ha en speciellt program på datorn för att kunna hitta alla filer och dessa program var, Macromedia, dreamweaver, Adobo Golvie och Microsoft frontpage. Med CMS kunde användaren istället mycket enkelt redigera innehållet från vilken dator som helst som hade internetuppkoppling. Detta är den största skillnaden att skapa webbsidor på.

Webbpublicering

Webbpublicering program har stora likheter med wikipedia som är en stor webbplats som möjliggör version hanteringar online. Detta innebär att att alla kan redigera de texter som finns där. En stor skillnad är dock webbpublicering programmen granskar innehållet innan det publiceras vilket skiljer det från WIkipedia där alla med internetuppkoppling kan redigera en text. Detta göra även webbpublicering programmen mer trovärdiga då texterna granskas.

Fördelar och nackdelar med CMS

I alla olika slags programvaror finns det både fördelar och nackdelar likaså i CMS programmet. Fördelarna med CMS är programvaran behöver inte i lika stor utsträckning behöver bli kodat från början än vad andra programvaror behöver.  I CMS är det också mycket enkelt att skapa unik exteriör med programmet som är homogen rakt igenom. Detta ger fördelen att alla kan skapa sin egna webbsida med en unik design. Man kan också väldigt enkelt se till vilka som har tillgång till programmet för att kunna kontrollera att de har rätt behörighet.

CMS

De nackdelar som CMS har är att de finns en mycket begränsas eller knappt någon användbarhet att kunna skapa layouter eller applikationer lika enkelt som de är i andra programvaror. Detta kan påverka arbetet mycket negativa då webbutvecklare gärna vill ha ett stort utrymme när de gäller att skapa nya sidor som ska locka nya kunder till företaget till exempel. Det behövs även en ökad expertis och vidareutbildning för innehållsförfattare när de handskas med denna programvara.