Utveckla din karisma

Det är många som menar att karisma är något som går att öva upp. Så vad är karisma då egentligen? Karisma är förmågan att beröra och förmedla känslor, en persons energi och passion. En del talar om att omges av en s k aura. Karisma är att kunna skapa kontakt med dina medmänniskor. Det handlar mycket om kroppsspråk. En del rör sig mer ryckigt och har en dålig hållning, vilket ger omgivningen ett mindre bra intryck. Ett självsäkert kroppsspråk är mer attraktivt.

Medfödd karisma

Ellon Musk

Vissa menar även att vissa människor är födda med en särskild karisma. Det finns absolut de som redan i tidiga barnaår har en naturligt stark karisma. Troligtvis är det en gladlynt person som är naturligt nyfiken av sig och dessutom har fått all den positiva bekräftan som har behövts. Dessa barn är ofta utåtriktade och tar själva initiativ i leken med sina kompisar och blir då naturliga ledare. Med rätt ledning och uppbackning av föräldrar och lärare, så förstärks självförtroendet och deras karisma strålar. Man måste emellertid inte ha en medfödd karisma för att kunna utveckla den. Det finns t o m kurser i retorik, där man kan utveckla dessa sidor.

   Att tänka positivt

 Grunden i att få en bra utstrålning är framför allt den mentala inställningen. Man kan stärka sitt självförtroende genom att tänka positiva tankar, vilket i sin tur ger en bra karisma. Att tänka positivt handlar främst om att förstå sitt egenvärde och tänka gott både om sig själv och andra. Ett enkelt knep är att le när man t ex möter en annan människa. Om det inte känns naturligt att le mot en främmande person, så prova ändå. Ofta blir människor glada av ett leende och ler tillbaka. Det skapar en positiv energi. Att vara närvarande i ögonblicket är oerhört viktigt, lyssna på den du talar med och visa att du är genuint intresserad. När en person får din uppmärksamhet, så kommer du sen också att få det. Detta skapar förtroende för dig och din personlighet, din självkänsla ökar och därmed din karisma.

Hitta något du brinner för

Något som attraherar människor är passion. När någon är genuint engagerad i ett projekt så finner man ofta en särskild glöd i dennes ögon, vilket oftast är väldigt attraktivt och drar till sig andra människor. Vad man jobbar med spelar egentligen inte så stor roll, utan snarare att man själv verkligen tycker om det man gör. När man är genuint intresserad och engagerad så hittar man glöden och glädjen. Karisman ökar.

Steve Jobs (1984)

Några knep till att utveckla din karisma

  1. Var positiv till dig själv och andra. Att vara i harmoni med sig själv gör det lättare att glädjas åt andras liv och framgångar.
  2. Skapa ögonkontakt. Flacka inte med blicken, det ger ett osäkert intryck.
  3. Sträck på kroppen och dra bak axlarna. Hälsa med ett fast handslag och inte ett “slappt”.
  4. Tänk på att stå vänd mot den du pratar med och visa att du lyssnar.
  5. Ögonbrynen. Tänk på att höja dem, så öppnas ansiktet upp. Rynkar man ihop ögonbrynen så riskerar man att se arg ut.
  6. Tänk på hur du kommunicerar, klart och tydligt samt även ditt tonfall.
  7. Kläd dig snyggt och rent. Ett fräscht yttre ger bättre intryck för andra och ger dig bättre självförtroende.