Ledarskap

Det finns många skolor i ledarskap och här kommer vi att presentera ett par definitioner om ledarskap som allmänt är kända inom högskolevärlden och forskningen. Ledarskap är ett hett ämne som diskuteras överallt. Ofta ser man i sociala medier ledarskapsgurun, vissa självutnämnda, att gott ledarskap är en förutsättning för kommersiell framgång. Men vad är ledarskap egentligen. Det finns olika typer av ledarskap, vi pratar dels om politiskt ledarskap, kommersiellt ledarskap och icke-formellt ledarskap.  Ofta inom politiken ser vi partiledare som utövar ett ledarskap och basar över partiet som de representerar. Inom det kommersiella ledarskapet har vi chefer i olika verksamheter som leder anställda. Det kan även handla om icke kommersiella verksamheter såsom ideella organisationer och offentliga verksamheter. Sen har vi även icke-formellt ledarskap, dvs ledarskap som utövas av individer som formellt inte är chefer. Exempel på ledarskapsgurun:

Peter Drucker

Peter Drucker uppfann i huvudsak managementstudierna. Han var dominerande inom teorier för ledarskap under 50 år. Han var affärsfilosof och konsult.

Peter Drucker

Ett av hans huvudbegrepp var MbO: Manage by Objectives. Han var en förespråkare för prestationsmätningar och hans mest kända citat är “Det som kan mätas kan bli framgångsrikt”. Den teorin har varit mycket övertygande för många. Allt som du mäter och kan mätas kan optimeras. Som ett vardagligt exempel på detta är personvågen, som du kan väga dig själv på varje morgon. Detta är det bästa sättet att kontrollera din vikt. Nyckeltal och KPIs, Key Performance Indicators, används nu i stor utsträckning för att mäta och kontrollera prestanda. Dessa påbörjades väsentligen tack vare Peter Drucker.

James MacGregor Burns

James MacGregor Burns är mest känd för sina bidrag till ledarskapsteori. Det finns en hel del diskussioner om Transactional Leadership och påminner om president Trumps stil. Transaktionsledarskap är ett koncept som utvecklats av Burns tillsammans med transformations-, aspirations- och visionära skolor inom ledarskapsteori. Dr Burns var intresserad av samspelet mellan ledare i deras valkretsar och hur ledare motiverade människor mot ömsesidigt fördelaktiga mål. Hans arbete med transformationsledarskap var väldigt inspirerande och relevant, särskilt i denna tidens organisationer där gemensamt syfte och vision är kritiska principer för ett gott ledarskap.

Theodore Levitt

Theodore Levitt

Theodore Levitt var en amerikansk ekonom och professor vid Harvard Business School. Han var också redaktör för Harvard Business Review och en redaktör som var särskilt känd för att popularisera termen globalisering. 1983 promotade han en ny definition för företagsmål: i stället för att bara tjäna pengar som mål ska målet vara att: skaffa och behålla en kund.

Edward de Bono

Edward de Bono (föddes 19 maj 1933) är en läkare, psykolog, filosof, författare, uppfinnare och konsult. Han är från ön Malta. Han skapade han begreppet lateralt tänkande, skrev boken Six Thinking Hats och är en förespråkare för kreativitetens lärande som ett kritiskt ämne i skolorna.Lateraltänkande är lösningen för många problem. Detta ser genom ett indirekt och kreativt tillvägagångssätt. Detta görs genom att titta på problemet i ett nytt och ovanligt perspektiv. Dr. de Bono jämför processen är med att det är när man tänker på annat än just problemet som man finner lösningar.