Kort om Webbutveckling

Webbutveckling är ett namn som är samlat av allt som finns runt omkring uppbyggnaden av en webbplats och hur den funkar. Detta kan inkuldera programmering av servrarna, hur designen av webbplatsen är, hur systemet är utvecklat och hur uppbyggnaden av databasen har skett. Kortfattat är webbutveckling allt från att skapa enkla HTML filer till att göra komplex appar. Webbutveckling är en het bransch som fortsätter att växa i Sverige då allt mer blir datoriserat och allt fler företag vill synas digitalt och i  verkligheten. För att ett företag ska lyckas idag behövs mycket bra webbplatser som skapas genom att användaren sätts i centrum av utvecklingsprocessen av den. I webbutveckling är det viktigt att ta hänsyn till hur ett gränssnitt mellan användare och tekniken som får utformningen att fungera.Då webbutveckling är ett mycket brett ämne och innehåller många olika slags delar så är det en mycket bred teknisk kunskap som kommer sättas på prov då det är en internationell bransch. Inom webbutveckling finns många områden i IT branschen eller vanliga industriföretag som behöver en webbutvecklare eller programmerare för att konstruera en webbplats.

Design av webbplatser

En webbplats behöver också en bra design för att lyfta fram webbplatsens egenskaper. De interaktiva funktionerna och dess egenskaper på en webbplats brukar kallas interaktionsdesign. Interaktionsdesign innebär att forma produkter, tjänster och miljöer med ett särskilt fokus på vad deras brukskvalitée ska vara.

interaktionsdesign

En brukskvalitée är hur produkten ska vara när de används vilket är en mycket viktig del i en webbsida. Om en webbsida är svår att tyda och det inte går att hitta produkter där löper företaget en större risk att kunder inte komma handla deras produkter via internet då de är svåråtkomliga. Att undersöka och förbättra användarupplevelsen av en webbplats kallas Ux-design. Denna design undersöker hur webbplatsens innehåll har blivit uppdelat och hur informationen på sidan kan tolkas av användaren. I det stora hela överlappar alla områden varandra i webbutveckling då de tillhör samma område. Ett tydligt området för detta är menyerna och hur navigationen funkar på en webbplats. Detta inkluderar alla slags exempel av design.Webbutvecklaren måste i detta moment vara mycket kreativ när den implementar HTML-koden, för under detta stadie måste utvecklaren ta hänsyn till kraven på tillgängligheten för vissa lösningar av design gör ende webbplatser mindre tillgängliga än andra och detta beror på antingen ett form/kod fel när webbplatsen utvecklades.

 

Systemutveckling

Systemutveckling är den processes som tar emot en beställning på ett datorsystem. Det kan till exempel vara att göra strukturerad kravspecifikation på ett datorsystem som sedan kommer användas i att programmera ett program. Att att göra en strukturerad kravspecifikation för olika program hjälper i slutändan till att genomföra systemeringen och testet av programvaran. Detta görs även för testa programmet under säkra grunder. Det finns även olika arbetsmetoder men alla olika utvecklingsmetoder har för och nackdelar. I vattenfallsmodellen går det ut på att bygga nya datorsystem i strikta steg avslutas innan nästa steg påbörjas. Detta kan ta lång tid att utveckla ett sådant datorsystem men det sker i väl valda steg vilket kan underlätta för en utvecklare.

vattenfallsmodell inom mjukvaruutveckling