Användarvänlighet

I varje program som används på datorn eller varje teknisk produkt behöver en användare. En person som använder detta dagligen behöver även förstå hur produkten ska användas på rätt sätt. Ett viktigt kriterium för att minska kritiken av nya produkter och tekniska lösningar är att det ska var användarvänligt. Söker man efter ordet användarvänlig på internet är de första som kommer upp “ Lätt att använda även för ovana användare”. Detta innebär att oavsett om någon är bekväm eller obekväm med en ny programvara skall den vara enkel att guida sig i. Skulle ett företag släppa en ny datormodell med helt nya system som har utvecklats för att användas på universiteten i lärosyfte. Detta innebär att användarvänligheten för programmet har anpassat för studenter som ska utveckla sin kunskap. Den programvaran som släpptes i lärosyfte skulle i detta fall skilja sig om den från början var tänkt släppas till allmänheten.

användarvänliga system

Ordet användarvänlighet gäller i princip vilken produkt som helst och detta begrepp har till stor del börjat förknippas med olika digitala system och andra IT tjänster. I IT världen har detta ord en stor betydelse då en webbplats behöver vara användarvänlig. Detta betyder att alla enkelt ska ha tillgång till webbplatsen utan att några större problem ska ske när någons ska orientera sig på sidan. Det är dock inte bara i IT världen som användbar behövs, i byggbranschen behövs en “användbarhetsspecialist” som eftersträvar en hög användbarhet för huset eller villan som arkitekten har konstruerat. Detta används för att underlätta konstruktionen av huset och att all yta används på rätt sätt för att inget skall gå till spill.     

Användbarheten måste kontrolleras

Användbarheten måste kontrolleras

Innan en produkt eller system når marknaden för användning måste den kvalitets kontrolleras för att undersöka att produkten håller kvaliteten som företagen strävar efter. Detta gäller även användbarheten för produkten då kvalité och användarvänlighet går hand i hand med varandra. På vissa ställen sitter det en grupp tekniker som kontrollerar kvalite och användarvänlighet på olika datorsystem eller produkter som företaget producerat. Detta görs då det finns många utmaningar för utvecklaren att kontrollera hur bra användarvänligheten är för användaren. I utvecklingar av diverse datorsystem görs större test av användarvänligheten för gemene man. Detta på grund av att utvecklaren som sitter på en mycket stor kunskap av systemet inte tagit hänsyn till att alla förstår sig på det nya systemet eller hur produkten funkar. Dessa tester gör inte ofta då systemutvecklarna inte tagit med detta i utvecklingsprocessen. En av orsakerna till detta är att de viktigaste aspekterna av ett IT-system inte är hur användarvänligt det är utan hur bra det presterar. Användarvänlighet ses av utvecklar även som något mycket onödigt då det inte går att mäta hur användarvänligt ett system eller produkt är för någon. Detta begreppet ses som mycket luddigt då alla personer uppfattar allt olika och detta beror på att användarvänlighet inte kan mätas. Detta kan vara på grund av att många utvecklare aldrig har skådat de system som de utvecklat i verkligheten vilket är en bidragande faktor till att användarvänligheten inte kan mätas.